A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів


Послугу надають Територіальні сервісні центри МВС

Контакти: (0472) 65-31-54

сторінка веб-сайту:  http://chk.hsc.gov.ua/

Контакти ТСЦ

Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво), зразок якого наведено в додатку 2 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за №№ 1041/32493-1043/32495 або шляхом продовження його строку дії відповідно до підрозділу 9.1.2.3 ДОПНВ.

Свідоцтво видається або продовжується сервісним центром МВС (далі – СЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору СЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження Свідоцтва. Обмеження у виборі СЦ, зокрема від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

Необхідні документи для отримання послуги:

Для отримання/продовження Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до СЦ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

  • заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, зразок якої наведено в додатку 1 до Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
  • інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію;

На кожний транспортний засіб додатково:

  • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС.Для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України), надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;
  • у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л), – копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;
  • свідоцтво (у разі його продовження або заміни);
  • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

Послідовність дій одержувача послуги:

Суб’єкт звернення або уповноважена ним особа подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді та укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби.

Вартість послуги:

93  гривні, а також відшкодовується вартість бланкової продукції (Свідоцтва).

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Підстави для відмови у видачі/продовженні Свідоцтва:

  • подання власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів, визначених пунктом 6 цього розділу;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо);
  • невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортногозасобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Інформаційна та технологічна картка надання адміністративної послуги

Методичні рекомендації щодо оформлення Свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів