A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок видачі (продовження) свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів


Відповідно до покладених повноважень прийом громадян з питань видачі або продовження терміну дії свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво) здійснюють територіальні сервісні центри МВС (далі – ТСЦ).

Для отримання Свідоцтва необхідно звернутися до ТСЦ за місцем своєї реєстрації з наданням документів, передбачених Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі – Правила), затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 № 822 (далі – Наказ).

Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів до ТСЦ особисто або через уповноваженого представника.

Відповідальним працівником ТСЦ здійснюється перевірка кожної одиниці транспортних засобів відповідно до заявки. Перевірка відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання проводиться шляхом їх візуального огляду та за допомогою наявного вимірювального обладнання.

Нове Свідоцтво видається за умови позитивних результатів перевірки та надання визначеного повного пакету документів, а також повернутого Свідоцтва, термін дії якого закінчився.

Для продовження строку дії Свідоцтва перевізник може надати до ТСЦ документи без оригінала Свідоцтва, при цьому відмітка про його продовження проставляється при наданні перевізником оригінала Свідоцтва, але не пізніше десяти робочих днів з моменту реєстрації його заяви за умови прийняття позитивного висновку за результатами її розгляду.

Свідоцтво видається на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом (транспортною одиницею) обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України „Про дорожній рух” і може бути продовжений один раз після подачі відповідної заяви та необхідних документів.

Строк розгляду заяв, оформлення та видачі Свідоцтв становить 10 робочих днів.

 

Перелік документів, що надаються до сервісного центру МВС для оформлення свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів:

 1. Заява для отримання свідоцтва про допущення транспортних засобів (перелік транспортних засобів) до перевезення визначених небезпечних вантажів (із обов’язковим зазначенням класу небезпечної речовини, ідентифікаційного номеру виду небезпеки та номеру ООН).

У випадку перевезення небезпечної речовини у цистерні (цистернах), опис вбудованої (-них) цистерни (цистерн) / транспортного засобу-батареї (якщо застосовується):

виробник цистерни;

номер затвердження цистерни / транспортного засобу-батареї;

серійний номер цистерни, указаний виробником позначення елементів транспортного засобу-батареї;

рік виготовлення;

код цистерни відповідно до підрозділу 4.3.3.1 або 4.3.4.1 ДОПНВ;

спеціальні приписи відповідно до розділу 6.8.4 ДОПНВ (якщо застосовується).

 1. Копія ліцензії на право надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та ліцензійної картки на кожен транспортний засіб (у разі надання таких послуг).
 2. Копія протоколу обов’язкового контролю технічного стану транспортного засобу виданий уповноваженим суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю.
 3. Документ про результати огляду відповідальним експертом на відповідність комплектності транспортного засобу (транспортної одиниці) вимогам розділу 5 наказу МВС України наказу МВС України від 26.07.2004 №822 із зазначенням марки, моделі та номерного знаку
 4. Копія наказу про закріплення транспортного засобу за водієм.
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
 6. Копія посвідчення водія на право керування відповідної категорії.
 7. Копія медичної довідки водія щодо придатності до керування транспортним засобом відповідної категорії.
 8. Копія ДОПНВ – свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.
 9. Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.
 10. Копія полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 11. Копії всіх документів, що подаються для оформлення та отримання свідоцтва посвідчуються підписом керівника підприємства та закріплюються печаткою.
 12. Квитанції про сплату:

за оформлення свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, (код платежу 507515) – 108, 60 грн.;

оформлення подовження свідоцтва (код платежу 507113) – 93 грн.