A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства


Конституція України від 28 червня 1996 року

Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV)

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V)

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 253-V)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року

Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року

Закон України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 2013 року № 706

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 № 950 року

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 року N 1195

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08 грудня 2009 року № 1422

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» від 29 квітня 2015 року № 265

Постанова Кабінету Міністрів України «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» від 08 лютого 2012 року № 64

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11 січня 2012 року № 16

Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 року № 33/2012

Указ Президента України «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 5 жовтня 2011 року № 964

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 року № 5