Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів


Місцезнаходження надання послуги:

вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071

Контакти: (044) 374-1075
Необхідні документи для отримання послуги:

  • письмова заява (отримується у ГСЦ МВС, зразки додаються) про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;
  • копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (ТСЦ МВС);
  • копія акта проведення огляду транспортного засобу працівниками сервісного центру МВС;
  • платіжні документи (квитанції) про сплату вартості за надання послуги (ГСЦ МВС) та за бланкову продукцію.

Послідовність дій одержувача послуги:

суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає їх поштою

Вартість послуги:

98 гривень.

Додатково сплачується вартість бланкової продукції. Вартість бланка висновку — 48 копійок.

Строк надання послуги:

не повинен перевищувати 10 робочих днів з дати одержання заяви про видачу погодження (висновку).

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність документів установленим вимогам (наприклад: неповний перелік, неправильне заповнення тощо);
  • наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
  • невідповідність конструкції та технічного стану в разі переобладнання транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України;
  • відсутність платіжних документів (квитанцій) про сплату вартості за надання послуги.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги

Технологічна картка адміністративної послуги